Interiörer från några av våra rum:

       

   

Kök:

    

TV rum:                                                 Café: