Ett mycket bra boende hittar du på Lotorp Vandrarhem ca 5 km norr om Finspång och 30 km från Norrköping. Passar bra för både turister som önskar bo hos oss under en kortare period eller för arbetare som ska vistas på orten under en längre period. Vi har gratis Wi-Fi i hela huset.

 I Lotorp fanns från 1850 och fram till 1915 ett järnbruk där man bland annat tillverkade kanoner, projektiler, pansartorn, järnvägshjul m.m.  Fastgheten Rävlämmen där vandrarhemmet i dag inryms byggdes 1810 och var under lång tid bostad för arbetare från järnbruket. I vårt hus kan man hitta bilder, kartor över järnbrukstidens Lotorp samt läsa texter som pryder våra väggar i vandrarhemmets utrymmen.

(OBS! Museet är tillsvidare stängt p.g.a Covid-19)I vårt annex har vi ett museum med ett 80-tal dockskåp. Här kan man se dockskåpets utveckling från 1890 och fram till i dag. Alla dockskåp är tidsenligt inredda och innehåller möbler, belysning, dockor m.m. Man kan med andra ord följa utvecklingen av heminredning under 120 år. I samlingen ingår dockskåp från Sverige, Danmark, Belgien, England, Tyskland samt USA. Se även museets hemsida www.dockskapsvran.se

Vi vill hjälpa våra besökare att få avkoppling i en lugn miljö och skapa möjligheter till lite reflektion kring var vi befinner oss och i vilken tidsålder vi verkar i och inte minst ägna en stunds fundering kring vad som egentligen är viktigt i våra liv. Kanske då i jämförelse med hur man levde förr i tiden, och då känns det som om vi lyckats väl med det som är vår målsättning på Lotorp Vandrarhem och Café.

Rävlämmens norrsida före ombyggnad till vandrarhem.